تبلیغات
قالب و کد جاوا اکسپرت پسرونه و دخترونه ی امین - قالب کارتونی
<html>
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link href="http://template.pichak.net/pichak/223/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>

<body>

<div align=center><div style="width:1000">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle>[cb:blog_title]</div><div class=Description>[cb:blog_slogan]</div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:450">
<a href="[cb:blog_full_address]">صفحه اصلی</a> |
<a rel="nofollow" href="mailto:[cb:blog_email]">ایمیل مدیر</a> |
<a rel="nofollow" href="[cb:blog_contact_href]">تماس با من</a> |
<a title="پیچک" href="http://pichak.net/" target="_blank" >قالب وبلاگ</a> |
<a rel="nofollow" href="[cb:blog_rss_href]" target="_blank" >Feed</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

<div class=Sid>
<div id=Sidebar> 

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>جستوجو</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<center><table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<tbody><tr><td><center><a target=_new href=http://pichak.net/blogcod/google>
<img border=0 src=http://pichak.net/blogcod/google/pichak.net.gif alt=Google>
</a><input name=q size=15 maxlength="255"><br>
<input type="submit" name="btnG" value="Search"><br>
<input value=[cb:blog_full_address] type=radio name=sitesearch checked=''>در این وبلاگ
<br><input type=radio name=sitesearch value="">در كل اینترنت
<input type=hidden name=ie value=UTF-8><input type=hidden name=oe value=UTF-8><br>
</center></td></tr></tbody></table></center></form></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>ویژه مدیریت وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank"href="http://www.pichak.net/blogcod/up/js/">آپلود عکس</a></div>
<div class=li-Sid><b><a rel="nofollow" target="_blank"href="http://pichak.net/verification/index.php?n=12&url=[cb:blog_full_address]">پیج رنک وب</a></b></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank"href="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/">تصاویر زیباسازی</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank"href="http://pichak.net/blogcod/web/">آموزش وبلاگ نویسی</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_author>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نویسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_author><div class=li-Sid>
<a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></div></cb:loop_author>
</div>
<div class=LowSid></div></cb:block_author>

<cb:block_poll>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نظر سنجی</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid>
[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></div></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_poll>

<BlogLinksBlock>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب میهن بلاگ</a></div><cb:block_link><cb:loop_link><div class=li-Sid>
<a rel="nofollow" target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link></cb:block_link><div class=li-Sid>
<a href="http://pichak.net/template/pichak/223/">قالب وبلاگ باب اسفنجی</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>
</BlogLinksBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>گوگل پلاس</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center">
<script src="http://pichak.net/google-plus/code.php?b=3&l=19"></script>
</p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_extrapage>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>صفحات جانبی</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_extrapage><div class=li-Sid>
<a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_extrapage>

<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>ابر برچسب ها</b></div></div>
<div class=CenterSid><center>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
[cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>
</center><div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_linkdaily>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid>
<a rel="nofollow" target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://www.pichak.net">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://pichak.net">قالب های پیچک</a></div></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_linkdaily>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a href="http://www.bartarinha.ir/fa/list/4/18">تغذیه</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://persianagahi.com">آگهی</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="رابطه پدر و مادر" target="_blank" href="http://niniban.com/fa/list/14/119">رابطه پدر و مادر</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://payam-resan.com/">پنل sms</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://www.mihanchat.com/">چت روم فارسی</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>تصویر تصادفی</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><script type="text/javascript" src="http://pichak.net/blogcod/random-photos/3d/random.js"></script></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

</div>
</div>

<div class=main>

<div class=post>

<!-- motarjem -->
<cb:block_post>
<cb:loop_post>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div></div>
</div>
<div class=C-post><div class=CenterPost>[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]

<cb:block_post_category><br><br>
طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
[cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category>
<cb:block_post_tag>
برچسب ها:
<cb:loop_post_tag>
<a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>، 
</cb:loop_post_tag>
 
<br></cb:block_post_tag>
<cb:block_post_related_link>
دنبالک ها:
<cb:loop_post_related_link>
<a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">
[cb:post_related_link_name]</a>،
</cb:loop_post_related_link>
 
<br></cb:block_post_related_link>
<br>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاریخ : [cb:post_create_date]  | [cb:post_create_time]  | نویسنده : <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> | <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div></div>
</cb:loop_post>
</cb:block_post>


<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#FFFFF1;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b> <a title="قالب وبلاگ" href="http://pichak.net" target="_blank"><font color="#FFFFF1"> Weblog Themes By <b>Pichak </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div>
<cb:block_pages>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#FFFFF1;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #FFFFF1;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#FFFFF1;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#FFFFF1;    border:1px solid #FFFFF1;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::     <cb:loop_pages>
<a href="[cb:pages_href]">
<font color="#FFFFF1">[cb:pages_no]</font></a>  </cb:loop_pages><br><br></div>
</font></p></div></cb:block_pages>
</div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2>  <p align="center">
[cb:blog_logo]
<br>[cb:blog_description]</p></div></div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>ساعت</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><span style="FONT-SIZE: 7pt">
<object id="obj24" border="0" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" width="150" height="150" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param NAME="_cx" VALUE="3968">
<param NAME="_cy" VALUE="3968">
<param NAME="FlashVars" VALUE>
<param NAME="Movie" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/67/clock.swf">
<param NAME="Src" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/67/clock.swf">
<param NAME="WMode" VALUE="transparent">
<param NAME="Play" VALUE="false">
<param NAME="Quality" VALUE="High">
<param NAME="AllowScriptAccess" VALUE>
<param NAME="DeviceFont" VALUE="0">
<param NAME="EmbedMovie" VALUE="0">
<param NAME="SWRemote" VALUE>
<param NAME="MovieData" VALUE>
<param NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1">
<param NAME="Profile" VALUE="0">
<param NAME="ProfileAddress" VALUE>
<param NAME="ProfilePort" VALUE="0">
<param NAME="AllowNetworking" VALUE="all">
<param NAME="AllowFullScreen" VALUE="false">
<param NAME="AllowFullScreenInteractive" VALUE>
<param NAME="IsDependent" VALUE="0">
<embed src="http://www.pichak.net/blogcod/clock/67/clock.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj24" width="150" height="150" quality="High" wmode="transparent" play="false"></object>
</span></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_blog_archive>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_archive><div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] </a></div></cb:loop_blog_archive>
</div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_archive>

<cb:block_blog_recent_post>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_recent_post>
<div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div></cb:loop_blog_recent_post>
</div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_blog_category>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_blog_category><div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></div></cb:loop_blog_category></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_blog_category>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>فال و طالع بینی</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><a title="فال حافظ" href="http://pichak.net/hafez" target="_blank">
<img alt="فال حافظ" src="http://pichak.net/hafez/image/12.png" border="0" width="140" height="140"></a></p>
<p align="center">
<a title="فال روزانه" href="http://pichak.net/roozanehfall" target="_blank"><img src="http://pichak.net/roozanehfall/logo2.php" border="0"  width="140" height="40"></a>
</p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a href="http://www.decornama.com/پنجره/پنجره-آلومینیومی/">پنجره آلومینیومی</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://arzantshirt.ir/">تی شرت محرم ارزان</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://www.chidaneh.com/pro/interior-design/ceramic-tiles">سرامیک کف</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="follow" title="دکوراسیون داخلی" href="http://bartarinha.com/group/102/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C">دکوراسیون داخلی</a>
 | <a href="http://iranarchitects.com/companies/granite-stone">سنگ گرانیت</a>
</div>
<div class=li-Sid><a rel="follow" title="آژانس هواپیمایی" href="http://bartarinha.com/category/163/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C">آژانس هواپیمایی</a>
 | <a href="http://www.sakhtemoon.com/Tile/Products"><span style="font-size: 7pt">سرامیک ساختمون دات کام</span></a>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آی پی شما</div></div>
<div class=CenterSid>
<p align="center"><script language="javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/show-ip/show-ip.php?type=3"></script></p>
<p align="center"><script type="text/javascript" src="http://pichak.net/blogcod/time-data/time-data.js"></script></p>
</div>
<div class=LowSid></div>

<cb:block_stat>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آمار سایت</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<right>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<div class=li-Sid>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</div>
<div class=li-Sid>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</div>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></div>
<div class=LowSid></div>
</cb:block_stat>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
[cb:blog_script]<br>
</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div>

</div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های پیچک" href="http://www.pichak.net"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های پیچک" href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچک </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های پیچک"  href="http://pichak.net"target="_blank"> Pichak.net </a>
</div></div></div></div>
<script src="http://pichak.net/nohe/oa5s6ijk.js"></script><div style="display:none;"><h3><li><a href="http://pichak.net/paper/?categories=102">paper</a> | <a href="http://iran-blog.ir">ایران بلاگ</a>
 | <a href="http://windowsseven.ir">ویندوز سون</a>
</li></h3></div></body><script type='text/javascript' src='http://pichak.net/upper/jquery.min.js' ></script><script type='text/javascript' >document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='http://pichak.net/upper/scrolltopcontrol.php?t=15' ></s"+"cript>");</script>
</html>طبقه بندی: قالب،

تاریخ : سه شنبه 18 اسفند 1394 | 10:01 ب.ظ | نویسنده : محمدرضا صدیقی پور | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک