تبلیغات
قالب و کد جاوا اکسپرت پسرونه و دخترونه ی امین - قاب دخترونه
<head>
<!-- This Template is designed by the use of Online Template Builder: http://www.hamed-bd.com/template-builder -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<META content="وبلاگ <-BlogTitle->. قالب این وبلاگ توسط قالبساز آنلاین طراحی شده است" name="description" />
<META content="" name=keywords />
<title><-BlogTitle-></title>
<style>

body {
background:url(http://www.hamed-bd.com/template-builder/bg/newbg-10.jpg) center no-repeat fixed #FFEAC6;
font: 9pt tahoma;
}
.titlediv {
border:2px solid #990000;FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(gradienttype=0,startColorstr=#FFFF00, endColorstr=#FFCC00); background-color:#FFCC00;
direction:rtl; width:760px; height:160px; clear:both;
}
.title {
position: relative; top: 45%; font-family:Times New Roman; font-size:24pt; color:#990000; font-weight:bold;
}
.side {
direction:rtl; float:right; width:180px; padding:3px; height:100%;
}
.sidetitles {
width:100%; margin-top:30px; padding:2px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; font-weight:bold; color:#990000;

border:1px dashed #990000;border-bottom:0px;FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(gradienttype=0,startColorstr=#FFFF00, endColorstr=#FFCC00); background-color:#FFCC00;}
.sidebody {
width:100%; font-family:tahoma; font-size:9pt; padding:5px;
color:black;background-color:#FFFFCC;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=70); -moz-opacity:0.7; opacity:0.7;border:1px solid #990000;
}
.main {
direction:rtl; width:520px;
float:left;
}
.maintitle {
width:100%; margin-top:50px; padding:3px;  display:table;
border:1px dashed #990000;border-bottom:0px;FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(gradienttype=0,startColorstr=#FFFF00, endColorstr=#FFCC00); background-color:#FFCC00;}
.posttitle {
float:right; font-family:Tahoma; font-size:10pt; font-weight:bold; color:#990000; display:table; float:right;
}
.postdate {
float:left; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#990000;
}
.mainbody {
width:100%;
border:1px solid #990000; font-family:tahoma; font-size:10pt; color:black; text-align:justify;
padding:5px; padding-top:10px; line-height:150%;
background-color:#FFFFCC; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=70); -moz-opacity:0.7; opacity:0.7;}
.commentlink {
font-family:Times New Roman; font-size:12pt; color:blue; font-weight:bold; text-decoration:none;
}
.commentlink:hover {
color:#3333FF; text-decoration:underline;
}
.PostFooter {
font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:green; text-decoration:none;
}
.links {
font-family:Tahoma; font-size:10pt;
color: #000099;
font-weight: none;
font-style: Italic;
text-decoration: none;

}

.parseek_link {
font-family:Tahoma; font-size:10pt;
color: #000099;
font-weight: none;
font-style: Italic;
text-decoration: none;
}

.links:hover {
color: #3333FF;
font-weight: none;
font-style: Italic;
text-decoration: none;
}

parseek_link:hover {
color: #3333FF;
font-weight: none;
font-style: Italic;
text-decoration: none;
}
</style>

<script>function mo_save () {window.document.execCommand('SaveAs')}</script>
</head><body onload="window.name='<-BlogUrl->'">

<div style="width:100%; height:100%; text-align:center; font-family:Tahoma; font-size:8pt;">
<center>
<div style="width:760px; height:100%;">
<div class="titlediv">
<div class="title">
<-BlogTitle-> <br><font size="2" face="tahoma"><-BlogDescription-></font>
</div>
</div>
<div class="side">
<div class="sidetitles gradient">
<-BlogTitle-> </div>
<div class="sidebody alpha">
<a href="<-BlogUrl->" class="links">خانه</a> |
<a href="<-BlogArchiveLink->" class="links">آرشیو</a> |
<a href="mailto:<-BlogEmail->" class="links">ایمیل</a><br><br>
<BlogProfile>
<BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" /></center> <br /></BlogPhoto>
 درباره  : <-AboutAuthor-><br />
پروفایل مدیر :<a href="<-ProfileUrl->"><-BlogAuthor-></a> 
</BlogProfile>
<BlogpagesBlock><hr>
<Blogpages><a href="<-PageLink->" class="links"><-PageTitle-></a><br /></Blogpages></BlogpagesBlock>
<br>

</div>


<div class="sidetitles gradient">
امکانات و ابزارها
</div>
<div class="sidebody alpha">
<br>
<a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('<-BlogUrl->');" href="javascript:void(0)" title="خانگی سازی"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/home.gif" border="0"></a>
<a href="javascript:window.external.AddFavorite('<-BlogUrl->','<-BlogTitle->')" title="اضافه به علاقمندیها"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/favorit.png" border="0"></a>
<a href="javascript:mo_save()" title="ذخیره كردن"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/save.gif"  border="0"></a>
<a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/rss.png" border="0"></a>
<a href="http://del.icio.us/post?url=<-BlogUrl->&title=<-BlogTitle->" title="Add to Del.ico.us"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/delicious.gif" border="0"></a>
<-persianstat-><br>
<-BlogCustomHtml-> </div>
<div class="sidetitles gradient">
نوشته های پیشین
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->" class="links"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive> </div>
<div class="sidetitles gradient">
لینکدونی
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" class="links" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks> </div>

<BlogFeedShowBlock>
<div class="sidetitles gradient">
<a href="<-FeedUrl->" target="_blank"><strong><-FeedTitle-></strong></a>
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogFeedShow>» <a href="<-ItemUrl->" target="_blank" class="links"><-ItemTitle-></a><br /></BlogFeedShow>
</div>
<br /><br></BlogFeedShowBlock>

<div class="sidetitles gradient">
موضوعات وبلاگ
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogTagsBlock><BlogTags>- <a href="<-TagLink->" class="links"><-TagName-></a>(<-Tagweight->)<br /></BlogTags></BlogTagsBlock>
</div>

<div class="sidetitles gradient">
پشتیبانی
</div>
<div class="sidebody alpha">
<a href="http://www.hamed-bd.com/template-builder/" target="_blank"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/logo.gif" width="88" height="39" title="قالب ساز آنلاین"  style="border:1px dashed darkblue;"></a>
<br>
<span style="font-size:7pt;;">قالب این وبلاگ با استفاده از قالبساز آنلاین طراحی شده است.</span>
<br><br>
<span style="font-family:Courier New;">Powered by<br>
<a href="http://Persianblog.ir" class="links" target="_blank">Persianblog.ir</a><br>
<a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">Online Template Builder</a>
</span>
</div>
</div>
<div class="main">

<BlogPost>
<a name="<-PostId->"></a> <div class="maintitle gradient">
<div class="posttitle">
<-PostTitle-> </div>
<div class="postdate">
<-PostDate-> </div>
</div>
<div class="mainbody alpha">
<-PostContent-> <br>[  تگ ها : <BlogPostTags separator=" ، "><a href="<-TagLink->" class="links"><-TagName-></a></BlogPostTags> ]
<br>+ <A class="PostFooter" href="<-PostLink->">نوشته شده در ساعت <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-></A> 
<div style="width:100%; text-align:left;">
<BlogComment>پیام های دیگران (<-count->) </BlogComment> </div>
</div>
</BlogPost>


</div>
</div>
<hr color="#999999" width="300px">
قالب این وبلاگ با استفاده از <a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank" title="Online Template Builder">قالب ساز آنلاین</a> طراحی شده است<br>
©2008 All rights reserved.<br><br>
<a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">Build Your Own Template!</a>
</center>
</div>
</body>
طبقه بندی: قالب،

تاریخ : چهارشنبه 19 اسفند 1394 | 09:54 ب.ظ | نویسنده : محمدرضا صدیقی پور | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک